Isolerglass

Isolerglass eller termopan er en fellesbetegnelse på glass som er limt sammen i en konstruksjon med en avstandsprofil mellom glassene.  Mest brukte er 2-lags og 3-lags glass. Disse kan ha en U-verdi fra 2,8 og helt ned til 0,5. Jo lavere tallet er desto mindre varmetap. Luftrommet mellom glassene blir fylt med gass og innsiden kan også være pålimt folie.

De aller fleste isolerglass som leveres i dag, kombinerer flere funksjoner og egenskaper. Man finner for eksempel selvrensende glass, energiglass, støydempende glass, solbeskyttende glass og sikkerhetsglass.  Klikk på ønsket glasstype for nærmere informasjon.

Vi leverer alle typer isolerglass og bistår gjerne med å velge hva som passer best hos deg. Ta kontakt så hjelper vi deg!

Fakta

På globalt nivå står bygg for 40 prosent av energibruken og i Norge er det samme andelen. Energieffektive bygg er derfor en sentral klimaløsning.  Ved nybygg følges byggeforskriftenes krav om U-verdi som bidrar til å redusere energibruk. I eksisterende bygningsmasser er skifte av glassflater en mulighet.

U-verdi er et måltall som brukes i bygningsindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. Verdien måles i W/m2K og angir energitransporten gjennom en konstruksjon. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolasjon.

Utvendig dugg/kondens på isolerglass

På kalde dager med høy luftfuktighet kan det oppstå kondens på utsiden av glasset.

I motsetning til innvendig kondens er dette et tegn på gode varmeisolerende egenskaper. Godt isolerte vinduer med lav U-verdi slipper gjennom lite varme. Dette gjør at glasset blir varmere på innsiden enn utsiden og dermed får vi kondens utvendig når forholdene er til stede for det.

Utvendig kondens er altså et synlig tegn på at vinduet har meget gode isolasjonsegenskaper, reduserer varmetapet og dermed også energiforbruk til oppvarming. Dette bidrar til et bedre klima, både inne og ute.

Energiglass

Et energiglass er isolerglass med minst ett lag belegg. Det tynne belegget ligger på innsiden av glassene og gjør at varmen fra rommet reflekteres tilbake til rommet i stedet for å slippe ut gjennom glasset. Man får altså gevinsten av oppvarming fra solen gjennom ruta, men unngår at varmen slipper ut igjen. Glasset får en drivhuseffekt.

Det finnes flere typer energiglass og man bør ta hensyn til hvor glasset skal monteres slik at man unngår overoppheting av et rom. Ta kontakt