Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omfatter hvordan Glassmester Thoresen AS innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg.

Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter. Disse omfatter:

1. E-postklient (For lagring av e-post, navn, emne og melding)

2. ProISP – Cpanel ( IP nummer lagres via besøksstatistikk)

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

Glassmester Thoresen AS
Rødmyrsvingen 91,
3740 Skien
post@thoresenglass.no
+47 35 50 93 00

Glassmester Thoresen AS er ansvarlig av behandling for dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Bruk av epostadresse til besvarelse av henvendelser.

Din IP-adresse brukes kun til å analysere trafikk til nettsiden.

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post

For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må navn og epostadresse registreres. Ved kontakt oss.

Ved henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med e-post tjenester, vil alle innsendte data kunne bli lagret., Du har retten til når som helst å få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte og godkjente personell i virksomheten som behandler informasjonen du gir ut.

Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen.

Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter.

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Tønsberg i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: 27.08.19