Forbrukerfakta

Termisk brekkasje

Termisk brekkasje er et problem som sjelden oppstår og da oftest på ruter som absorberer mer varme enn klart glass. Særlig i vår- og høstmånedene hvor det kan være kalde netter og når bare deler av ruten blir oppvarmet av solen,k an det oppstå tamperaturvariasjoner på glassoverflaten som fører til sprekker. dette kan skyldes f.eks takutstikk, andre nærliggende bygg og trær. Termisk brekkasje kan også oppstå ved delvis nedrullede persienner, gardiner eller rullegardiner. Særlig kan dette være et problem når dette ligger tett inntil glasset. Multilaminerte sikkerhetsruter og brannhemmende laminerte ruter er spesielt utsatt. Termisk brekkasje er ikke produsentens ansvar.


Brann

Vi har glass som har spesielle brannhemmende egenskaper som sikrer liv og eiendom. Sistnevnte produkt forutsetter imidlertid montert i sertifiserte konstruksjoner og av en godkjent montør. Temperaturer over 40oC kan få brannsjiktet til å reagere og det advares derfor mot gardiner og tildekking på innsiden av ruten.


Støy

Støy fra fly, økende trafikk o.l. blir stadig større problem. Stillhet er viktig for vår hverdag og vår fysiske helse. Det finnes spesielle støydempende glasstyper som i sterk grad bidrar til dette.


Soldemping

Dette er et annet viktig område. Glasset hindrer overoppheting og reduserer kostnadene til kjøling. Fordi vi har en lavere solvinkel er faktisk behovet for solskjerming større i Norge enn på sydligere breddegrader.


Energisparing

Ved å bruke belegg og fylling av hulrommet med gass får vi glass med betydelig bedre isolasjonegenskaper (U-verdi) og dermed reduserte fyringskostnader. Slike glass oppfyller dagens strenge forskriftskrav til energiøkonomisering.


Fakta om glass

Glass er et utrolig spennende materiale og spiller en stadig større betydelig rolle i vår hverdag. Vi ser ut og vi får lys inn, samtidig som vind og regn holdes ute. Den grunnleggende funksjonen til glass er å være en usynlig klimaskjerm. Men med dagens teknologi er det mulig å også bygge inn mange andre funksjoner i glasset.